Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Zgodność ze standardami

Serwis www.strategiazdrowia.lodzkie.pl jest zgodny z wytycznymi projektowymi organizacji W3C (World Wide Web Consortium). Został zaprojektowany w oparciu o kaskadowe arkusze stylów oraz warstwy. Pozwala to na poprawne wyświetlanie serwisu niezależnie od platformy sprzętowej i programowej.

Serwis w momencie zaprojektowania i wdrożenia uzyskał zgodność ze standardami:

CSS w wersji 3.0

Poprawny CSS!

HTML 5

HTML 5

 

Section 508

Jest to fragment nowelizujący federalny akt Kongresu Stanów Zjednoczonych "The Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d)", który reguluje i gwarantuje prawa osób niepełnosprawnych. Jego polskim odpowiednikiem jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Walidację można przeprowadzić na tej: stronie

WCAG

WCAG (od ang. Web Content Accessibility Guidelines) - Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych: zbiór dokumentów opublikowany przez WAI (Web Accessibility Initiative) - inicjatywę W3C mającą na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Normy WCAG oparte są na trzech poziomach.

Serwis jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi dostępności. Uzyskano zgodność na poziomie WAI-A. Zgodność można potwierdzić za pomocą darmowego walidatora Cynthia pod tym adresem.

 

Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 18:48
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia