Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Regionalna Rada Polityki Zdrowotnej

Regionalna Rada Polityki Zdrowotnej

W dniu 16 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Łódzkiego powołał nowy skład Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej. 

Rada jest organem konsultacyjno-opiniodawczym dla Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie spraw związanych z planowaniem, organizacją i funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia oraz kreowaniem polityki zdrowotnej w regionie łódzkim. Po raz pierwszy została powołana w dniu 11 października 2012 roku.

Zgodnie ze Strategią Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Rada powinna pełnić rolę istotnej platformy komunikacji i współpracy różnych podmiotów działających w wojewódzkim systemie ochrony zdrowia. Tym samym jej funkcjonowanie zostało uznane za czynnik niezbędny dla realizacji Celu strategicznego 1. Koordynacja działań w systemie ochrony zdrowia w regionie (Cel operacyjny 1.1. Regionalna Rada Polityki Zdrowotnej jako platforma komunikacji i współpracy).

Członkowie Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej (zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 39/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku).

Witold Stępień

Przewodniczący Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej

Marszałek Województwa Łódzkiego

Dariusz Klimczak

Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Witold Tomaszewski

Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej

Magdalena Amrozik

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej

Krzysztof Piątkowski

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Adam Antczak

Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Stanisław Cubała

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

Agnieszka Łukomska-Dulaj

Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Małgorzata Majer

Prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia
Menedżerów Opieki Zdrowotnej

Janusz Kazimierczak

Prezes Zrzeszenia Szpitali Województwa Łódzkiego

Bożena Łaz

Prezes Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego

Agnieszka Kałużna

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Grzegorz Mazur

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Artur Olsiński

Dyrektor Łódzkiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zbigniew Kowalczyk

Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Marek Paradowski

Przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Marcin Bugajski

Członek Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Łódzkiego

Iwona Koperska

Członek Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Łódzkiego

Wiesław Stasiak

Członek Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Łódzkiego

Jolanta Zięba-Gzik

Członek Komisji Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Łódzkiego


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 19:07
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia