Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Cele

Cel nadrzędny Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

POPRAWA WYBRANYCH MIERNIKÓW STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Poprawa stanu zdrowia populacji to podstawowy i najistotniejszy cel wszelkich działań podejmowanych w obszarze polityki zdrowotnej. Poprawę sytuacji zdrowotnej można rozpatrzywać w kilku wymiarach m.in. prewencji chorób i niepełnosprawności, zapobiegania zastrzeniom choroby oraz zapobiegania zgonom (zmniejszenia śmiertelności).

Cel nadrzędny będzie realizowany poprzez działania wynikające z 4 celów strategicznych oraz 13 celów operacyjnych, które wyznaczają główne kierunki rozwoju regionu łódzkiego w obszarze zdrowia w kolejnych latach.

CEL STRATEGICZNY 1. KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE
Cel operacyjny 1.1. Regionalna Rada Polityki Zdrowotnej jako platforma komunikacji i współpracy
Cel operacyjny 1.2. Współpraca z konsultantami wojewódzkimi
CEL STRATEGICZNY 2. POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI CHORÓB I PROMOCJI ZDROWIA
Cel operacyjny 2.1. Poprawa koordynacji działań i programów z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia
Cel operacyjny 2.2. Opracowanie "Planu działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego"
CEL STRATEGICZNY 3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH
Cel operacyjny 3.1. Rozwój opieki nad osobami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na nowotwory
Cel operacyjny 3.2. Rozwój systemu opieki nad pacjentami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na choroby układu krążenia
Cel operacyjny 3.3. Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej
Cel operacyjny 3.4. Poprawa dostępu do opieki rehabilitacyjnej
Cel operacyjny 3.5. Poprawa wybranych wskaźników w zakresie opieki nad osobami
chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na zaburzenia psychiczne
Cel operacyjny 3.6. Rozwój wysokospecjalistycznej opieki okołoporodowej
Cel operacyjny 3.7. Wzmocnienie infrastruktury Ratownictwa Medycznego
CEL STRATEGICZNY 4. POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH
Cel operacyjny 4.1. Wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez stosowanie nowoczesnych technologii
Cel operacyjny 4.2. Wprowadzanie systemów zarządzania jakością, udział w procedurze akredytacyjnej, badania satysfakcji pacjentów

Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 18:30
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia