Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

MONITORING

Monitoring realizacji Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013 pozwalał na systematyczą ocenę stopnia wdrażania celów i zadań określonych w tym dokumencie. Ponadto umożliwiał podsumowanie zachodzących zmian we wskaźnikach stanu zdrowia oraz opieki zdrowotnej w województwie łódzkim.

Dane do monitoringu pochodziły z jednostek ochrony zdrowia z województwa łódzkiego, które odpowiedziały na specjalnie przygotowane w tym celu i wysłane do nich ankiety. Ponadto  korzystano z informacji i danych innych instytucji, m.in. Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Wyniki monitoringu były zamieszczane w dwuczęściowych opracowaniach:

  • część pierwsza dotyczyła realizacji celów Strategii Polityki Zdrowotnej za dany okres czasu;
  • część druga zawierała diagnozę stanu zdrowia mieszkańców województwa;

Dotychczas powstało 6 tego typu dokumentów, ostatni za lata 2006-2012 (wszystkie są dostępne na stronie http://www.zdrowie.lodzkie.pl/ w zakładce polityka-zdrowotna/strategia-polityki-zdrowotnej/monitoring-strategii-polityki-zdrowotnej).

W 2015 roku opracowano "Podsumowanie Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006 – 2013”. Dokument zawiera krótkie zestawienie efektów realizacji celów szczegółowych i zadań Strategii, w oparciu o monitoring przeprowadzony w 2013 roku, a także analizę zmian sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu, które zaszły w latach 2006-2013. Tym samym starano się pokazać, czy udało się osiągnąć główny cel Strategi, czyli "Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego".

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem TUTAJ, jak również z prezentacją na ten temat. PREZENTACJA

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 18:32
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia