Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Województwo łódzkie ma plan działań profilaktycznych

Choroby układu krążenia, nowotwory płuc, nowotwory skóry, świadczenia rehabilitacyjne, choroby nerek i zaburzenia psychiczne - w tych obszarach Samorząd Województwa Łódzkiego zamierza prowadzić profilaktykę w latach 2016-2020.

Równolegle przebiegać będzie akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zdrowego stylu życia oraz czynników ryzyka i wczesnych objawów chorób, stanowiących dla regionu znaczący problem. Działania edukacyjne przyjmą postać zarówno bezpośrednich spotkań z ich odbiorcami (np. warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, wykłady, konferencje lub pikniki zdrowotne) jak i pośrednich oddziaływań poprzez środki masowego przekazu (np. finansowanie audycji radiowych, programów telewizyjnych poświęconych tematyce zdrowotnej, druk ulotek/plakatów lub broszur edukacyjnych, prowadzenie serwisów internetowych www.profilaktyka.lodzkie.pl oraz www.zdrowie.lodzkie.pl).

Takie są założenia „Planu działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla województwa łódzkiego”, opracowanego w ramach celu strategicznego 2 „Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” pn.: „Poprawa skuteczności działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia”.Należy zaznaczyć, że realizacja programów zdrowotnych oraz działań profilaktycznych stanowi stały element działalności Samorządu Województwa Łódzkiego a „Plan” powstał, aby usystematyzować aktywność w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz prezentacją na jego temat.

 

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 1:12
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia