Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Spotkanie z konsultantami w dziedzinie psychiatrii

W dniu 10 grudnia 2014 roku Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień wraz z Wicemarszałkiem - Dariuszem Klimczakiem spotkali się z konsultantami w dziedzinie psychiatrii: krajowym - Panem Prof. Piotrem Gałeckim oraz wojewódzkim – Panem dr. Dominikiem Strzeleckim.

Podczas spotkania omówiono najpilniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w naszym województwie. Przedmiotem dyskusji były także założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015, a także kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w kolejnych latach.

Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 zakłada spotkania z konsultantami jako realizację Celu strategicznego 1 Koordynacja działań w systemie ochrony zdrowia w regionie, Cel operacyjny 1.2. Współpraca z kosultantami wojewódzkimi.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 1:43
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia