Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Podsumowanie Strategii Polityki Zdrowotnej za lata 2006-2013

Przedstawiamy prezentację z podsumowaniem Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006 – 2013.

Na slajdach zaprezentowano krótkie zestawienie efektów realizacji celów szczegółowych i zadań Strategii.
Prezentacja pokazuje również  zmiany sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu, które zaszły w okresie od 2006 do 2013 roku, aby sprawdzić, czy po ośmiu latach obowiązywania programu wojewódzkiego, udało się osiągnąć główny cel polityki zdrowotnej, tj. Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców woj. łódzkiego,

Prezentacja jest dostępna tutaj.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie pn.Podsumowanie Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006 – 2013".


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 1:30
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia