Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Pierwsze sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej

Prezentujemy Państwu dokument pn. "Podsumowanie realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 za okres 2014-2015".

Niniejsze opracowanie dotyczy pierwszego okresu sprawozdawczego z realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej tj. lat 2014-2015. Zawiera informacje na temat działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego oraz podległe podmioty lecznicze w obszarze poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Zachęcamy do lektury.

DO POBRANIA:

PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 ZA OKRES 2014-2015


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


20.01.2022 0:18
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia