Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Nowy akcelerator do walki z rakiem

12 listopada br. w Zakładzie Teleradioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi uruchomiono nowy, siódmy w regionie, akcelerator do naświetlań.

Budowa bunkra została sfinansowana z funduszu prewencyjnego PZU - ubezpieczyciel przekazał na ten cel 3 mln złotych. Zakup akceleratora za 9,4 mln zł został sfinansowany w większości ze środków Ministerstwa Zdrowia. Dzięki niemu zwiększy się liczba pacjentów, których będzie można leczyć tą metodą.

- Nowy akcelerator w Szpitalu im. M. Kopernika umożliwia zwiększenie liczby napromienianych chorych w regionie łódzkim do 6 tys. osób rocznie. Jest to także pierwszy krok do wprowadzenia nowych metod leczenia m.in. techniki napromieniania całego ciała (TBI), co realnie przełoży się na korzyści dla pacjentów – uważa prof. dr hab. Jacek Fijuth, kierownik Pionu Radioterapii WSS, konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii dla Województwa Łódzkiego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi to jedyna placówka w regionie, w której odbywa się leczenie radioterapeutyczne osób z chorobą nowotworową.

Inwestycja wpisuje się w Strategię Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
Cel strategiczny 3. Poprawa dostępności usług zdrowotnych
Cel operacyjny 3.1. Rozwój opieki nad osobami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na nowotwory


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 0:52
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia