Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Nowa strategia zdrowotna przyjęta!

13 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął nową Strategię Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument wyznacza kluczowe kierunki rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia w regionie, zgodnie z trendami epidemiologicznymi i demograficznymi.

Strategiczne cele polityki zdrowotnej koncentrują się na poprawie dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz koordynacji działań w systemie ochrony zdrowia na poziomie regionalnym. Duży nacisk położono również na poprawę skuteczności działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Celem nadrzędnym planowanych działań jest „Poprawa wybranych mierników stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego”, a przede wszystkim zmniejszenie umieralności ogółem oraz z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, wydłużenie trwania życia oraz zmniejszenie umieralności niemowląt.

Głównym realizatorem przyjętych założeń będzie Samorząd Województwa Łódzkiego, jednakże dla osiągnięcia jak najlepszych efektów niezbędne jest zaangażowanie w realizację celów innych decydentów systemu ochrony zdrowia w regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w zakładce Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego 2014-2020.

 

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 1:01
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia