Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Monitorowanie satysfakcji pacjenta w skierniewickim szpitalu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach wprowadza system ciągłego monitorowania satysfakcji pacjenta.

W tym celu, w każdym z oddziałów pacjenci znajdą formularze anonimowych ankiet satysfakcji pacjenta z pobytu w szpitalu. Można szczegółowo oceniać nie tylko jakość opieki lekarskiej czy pielęgniarskiej, ale również np. czystość oddziału czy jakość podawanych posiłków. W ankiecie znajduje się też pole, w którym można zgłaszać własne sugestie zmian w szpitalu.

Pierwsze ankiety już spływają, mamy sporo dobrych opinii i z nich się bardzo cieszymy, ale pojawiają się również te mniej przychylne i na takich nam szczególnie zależy, bo dzięki temu wiemy na co należy zwrócić szczególną uwagę i to poprawić - mówi mówi dr n. med Jacek Sawicki, dyrektor WSZ w Skierniewicach.

Formularze do wypełnienia są wydawane przez pielęgniarki dyżurujące w oddziale. Wyniki ankiet na bieżąco analizuje Dział Obsługi Merytorycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, a wnioski przekazuje dyrekcji.

Oprócz ankiet, które pacjenci mogą wypełniać i pozostawiać w oddziałach, w specjalnie przygotowanych do tego skrzynkach, każdy może oceniać pobyt w szpitalu również poprzez stronę internetową: www.szpitalskierniewice.pl (w zakładce „Dla Pacjenta”).

Monitorowanie satysfakcji pacjenta wpisuje się w Strategię Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
Cel strategiczny 4 Poprawa jakości usług zdrowotnych,
Cel operacyjny 4.2. Wprowadzanie systemów zarządzania jakością, udział w procedurze akredytacyjnej, badanie satysfakcji pacjentów


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 1:55
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia