Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Aktualizacja planów działań z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi przez Samorząd Województwa Łódzkiego działaniami profilaktycznymi na kolejne lata.

Informacje na ten temat można znaleźć w zaktualizowanym "Planie działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego" i „Planie działań w zakresie edukacji zdrowotnej dla mieszkańców województwa łódzkiego na 2019 rok”.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 17:06
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia